Állástalanság és párkapcsolat

Állástalanság és párkapcsolat

A munkahely elvesztése anyagilag és lelkileg is megviseli a munkavállalót. A párkapcsolatban élőkre ráadásul még az a veszély is leselkedik, hogy megsínyli kapcsolatuk az új helyzetet: kritika és elvárás a pártól, elutasítás a munkaadók részéről, felboruló időbeosztás. Az állásvesztést az emberek többsége nagyon fájdalmasnak éli meg. Egyfajta sokkot vált ki a munkavállalónál már a munkanélkülivé válás lehetősége is, de még inkább egy elhúzódó folyamata, illetve a munkaviszony hirtelen megszakadása.


Az állásvesztés a gyásszal rokonítható

Az állásvesztés hasonlít más, súlyos veszteségekhez, a gyásszal rokonítható. Az állástalan a tagadás, a harag, a depresszió és a beletörődés fázisait éli át. Aktív álláskeresési fázisában erről a mélypontról indul lassan felfelé hangulati görbéje. Átélte, feldolgozta veszteségét, és belátva a helyzet visszafordíthatatlanságát – korábbi állása nagy valószínűséggel örökre elveszett – új lehetőségek után kezd kutatni.

A tapasztalatok alapján azonban már hat hónapos sikertelen pályázás egyre mélyülő apátia felé sodorhatja az álláskeresőt és ebből a gödörből nagyon nehéz kijönni.
Ez a gyász, a veszteség feldolgozásának munkája megviseli az állását vesztett embert, de rányomja bélyegét a kapcsolataira is.

Az egyedülállók kerülik az embereket

Akik nem élnek tartós kapcsolatban, az állásvesztés sokkjának hatására előfordul, hogy kerülni kezdik az embereket. Nem járnak már korábbi társaságukkal szabadidős programokra, elmaradnak a baráti beszélgetésekről, sörözésekről, sportprogramokról. Magyarországon még szégyennek élik meg sokan, ha esetleg önhibájukon kívül is munkanélkülivé váltak. Természetesen, ez a visszahúzódás csak ideig-óráig szolgálhatja az erőgyűjtést a munkakeresésre. Ha túl sokáig tart, azt a munkakeresési esélyeket jelentősen rontja. Mindannyian tudjuk, hogy a hazai álláspiacon a legjobb ajánlatokat informális kapcsolatok útján szerezhetjük meg. Ehhez pedig kapcsolatokat kell fenntartanunk másokkal, az esetek többségében sikeresen számíthatunk barátainkra.

A tartós kapcsolatban, családban élők esetében a munkahely elvesztés legalább kettős tehernek számít. A család fenntartásához szükséges jövedelem hirtelen csökkenésével, az életszínvonal esésével jár, és különösen a családfenntartó részéről ez a kiesés súlyos önértékelési problémák kialakulásának forrásává válhat.

Azok az férfiak, akiket tradicionális szemléletben neveltek, úgy érzik ezzel felborult a család rendje. A kenyérkereső (hagyományosan az apa) kiesése az értéktelenség érzésével jár. Magyarországon még nem általánosan elfogadott az a modell, hogy ilyen esetben a partner (feleség) keresetére alapozva átvészelhető a nehéz időszak, miközben az éppen állásnélküli férfi nagyobb részt vállal a háztartás, gyermekgondozás feladataiból.

Ekkor veszi észre a családját

Saját praxisomban érdekes tapasztalat volt egy üzletember története, akit hirtelen munkanélkülivé válása szembesített azzal, hogy családja is van. Korábban akár 14-16 órát is munkahelyén töltött. Amikor ez a program kiesett az életéből, teljesen elbizonytalanodott. Szégyennek érezte, hogy amíg mások dolgoznak, addig ő kénytelen otthon lenni. Vagy arra is lenne ideje, hogy a városban különféle dolgokat elintézzen a családjának. Kicsit sarkítva az élményét: teljesen elfeledkezett arról, hogy van élet a munkahelyen kívül.

Arányaiban kisebb zavart okoz a családban, ha a feleség válik valamilyen oknál fogva munkanélkülivé, hiszen számára a családanya szerepe nem szégyellnivaló feladat. Míg a munkaidőben gyermekét tologató apukát esetleg gyanús szemekkel méregetnék, a háziasszonyi szerepbe kényszerülő nők – legalábbis a gyerekek nagykorúvá válásáig – haladékot kaphatnak a munkakeresés alól. Egy elhivatott, de munkavállalásában akadályozott nő számára azonban ugyanolyan nagy csapás az állásvesztés élménye, mint bármelyik férfi társáé.

A partner támogatására szorul

Könnyen belátható, hogy az állását vesztett személy, belesüppedve a veszteséget követő gyászba, saját csökkentértékűségének érzésével nem éppen az ideális partner megtestesítője. Helyzetét tekintve támogatásra szorul, ezt a támogatást azonban nehéz számára megadni, hiszen könnyen tovább mélyíti az értéktelenség érzését. Egyszerűen az a tény, hogy segítségre szorul, már feldolgozandó problémát jelenthet.

Az esetek többségében jelentős megszorításokat jelent a család költségvetésében a keresetkiesés. Nem finanszírozható a korábbi életszínvonal, meg kell válni esetleg a személyiségbe szinte beépült presztízs-tárgyaktól, mint a gépkocsi, nyaraló, és egyéb értéktárgyak.

Válóok lehet a kritika és a sikertelen keresés elegye

A lemondások – ha ezt kényszerűségként élik meg a partnerek, és nem sikerül tisztázni a hozzájuk kapcsolódó érzéseket – elmérgesíthetik a felek közötti viszonyt. A munkanélkülit sürgetni kezdik: tegyen már valamit a továbblépés érdekében. A sorozatos elutasítások az álláskeresés során, tetézve a partner kritikájával könnyen válóokká léphetnek elő. A helyzet meghaladhatja a partnerkapcsolat teherbírását.

A kezdő lépés a probléma megoldásában az őszinteség, bizalom és megértés a partnerek között. Ideig-óráig tagadható, hogy a család vagy kapcsolat minőségében bármiféle változást jelentene a partner munkanélkülisége. Különösen akkor, ha elegendő anyagi háttér áll rendelkezésre az álláskeresési időszak áthidalására. Mindenképpen ajánlott azonban, hogy a partnerek tisztázzák egymással a problémát, a hozzá kapcsolódó érzéseikkel együtt.

Segít, ha érzi a bizalmat

A következő lépés lehet egy akcióterv kidolgozása. Az álláskereső számára segítséget jelent, ha érzi, hogy bíznak benne. Felelős embernek tartják, és hagyják, hogy önállóan dolgozzék a probléma megoldásán. Emellett van egy szövetségese, akire számíthat a váratlan problémák megoldásában is.

Időről időre érdemes megbeszélni, hogyan alakul a helyzet – de ez nem lehet naponkénti számonkérés, kritika. lerombolná a támogatottság élményét, további problémákat szülne.

Amiért jó pszichológushoz fordulni

Sokat segíthet a kapcsolaton belüli konfliktusok, problémák feloldásában, ha a párok konzultációs időpontot kérnek egy párkapcsolati kérdésekben szakértő pszichológustól. A hármasban folytatott beszélgetések során ? már egyszerűen azáltal, hogy konzultáns számára meg kell fogalmazniuk a probléma lényegét – sokat tanulhatnak a partnerek. Megtanulhatják érzelmeik kifejezésének olyan formáit, amelyek a későbbiekben is hasznosan alkalmazhatóak problémahelyzeteik megoldásában. Legyen az munkanélküliséggel, vagy bármilyen más problematikus kérdéssel kapcsolatos.

Forrás: https://www.hrportal.hu